Management functies bij de overheid

 

Mandatarissen: 'managers' van de overheid

Bij de overheid werken behalve statutaire en contractuele ambtenaren ook mandatarissen. Zij vervullen de functies van het 'management' bij een federale overheidsdienst. Dergelijke managementfuncties passen binnen een opdracht die beperkt is in de tijd (meestal zes jaar).

Wie kan solliciteren?

Om een managementfunctie te kunnen uitoefenen, moet u:

  • een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van het lange type hebben
  • een functie van niveau A vervullen

Deze functies vereisen ook een ruime ervaring.

Hoe verloopt de aanwerving?

Selor organiseert de selectie van sollicitanten voor managementfuncties. Die selectie verloopt ongeveer zoals voor statutaire functies: Selor rangschikt de kandidaten op grond van de uitslagen van selectietests. De wervende dienst nodigt daarna alle kandidaten uit voor een gesprek en maakt zijn keuze.

Meer informatie op de site van Selor

Meer informatie over managementfuncties op FedWeb, de portaalsite van het federale personeel