Werkloosheid en deeltijdse arbeid

De werkloosheidsreglementering onderscheidt drie soorten deeltijdse werknemers:

  • deeltijdse werknemers gelijkgesteld aan voltijdse werknemers
  • deeltijdse werknemers met behoud van rechten
  • vrijwillig deeltijdse werknemers

Dit onderscheid is belangrijk omdat het bepalend is voor het recht op een werkloosheidsuitkering.