U bent hier

Patiëntenrechten

Sinds 2002 zijn de rechten van patiënten duidelijk omschreven in de wet. Deze reglementering bevordert het vertrouwen in en de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar. De zorgverlener moet de patiënt bijvoorbeeld helder informeren over zijn gezondheidstoestand en de zorg die hij hem voorstelt. De patiënt van zijn kant moet aan de gezondheidsprofessional alle informatie verstrekken die vereist is om medische zorg te kunnen verlenen.

De rechten van de patiënt zijn:

  • ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
  • geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand
  • vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie
  • vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
  • kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en het bekomen van een kopie
  • verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde ombudsdienst

Meer informatie over de patiëntenrechten