Ombudsman


Het woord 'ombudsman' komt uit Zweden en betekent 'opkomen voor een ander'. Het is dan ook een persoon (mannelijk of vrouwelijk) die u verder helpt wanneer u een klacht heeft.

Een ombudsman kan verbonden zijn aan een bepaald bedrijf, een bepaalde sector of een overheid. Zo is er bijvoorbeeld een:

 • Europese Ombudsman
 • Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen
 • Federale Ombudsman
 • Ombudsdienst voor Energie 
 • Ombudsdienst Pensioenen
 • Ombudsdienst voor de Postsector
 • Ombudsdienst voor de Private Arbeidsbemiddeling
 • Ombudsman bij de NMBS Groep
 • Ombudsman van de Verzekeringen
 • Ombudsman voor Telecommunicatie
 • Vlaamse Ombudsdienst

Op de website www.ombudsman.beExterne link kunt u terugvinden welke ombudsman bevoegd is voor welk probleem.

Als slachtoffer kunt u ook klachten hebben in verband met politie of gerecht. Voor klachten over de politie kunt u terecht bij de klachtendienst van de gemeente, voor klachten over justitie bij de Federale ombudsmanExterne link.

Federale ombudsman

Het valt niet altijd mee om een gesprek op gang te krijgen tussen partijen die een andere taal lijken te spreken. Veel burgers voelen dat er een kloof bestaat tussen hen en de overheid. Daarom heeft België sinds de wet van 22 maart 1995Externe link een Nederlandstalige en een Franstalige Federale ombudsman.

Hij luistert naar u, probeert standpunten dichter bij elkaar te brengen en aanpassingen voor te stellen. Hij is onpartijdig en onafhankelijk en probeert te bemiddelen tussen u en de overheid. De ombudsman treedt op wanneer:

 • een beslissing fout is.
 • u een beslissing niet aanvaardt.
 • u een beslissing niet begrijpt.
 • reglementen elkaar tegenspreken.
 • goede reglementen ontbreken.
 • er onzorgvuldig, onredelijk, te traag of partijdig wordt opgetreden. 

Wat doet de Federale ombudsman?

In grote lijnen heeft de Federale ombudsman drie taken:

Bemiddelen

De Federale ombudsman onderzoekt individuele klachten over beslissingen en de werking van de federale administratie. Hij analyseert het conflict en stelt oplossingen voor. Hij tracht met andere woorden standpunten te verzoenen.

Onderzoeken

Wanneer er twijfel bestaat over de goede werking van een administratie kan de Federale ombudsman op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers een externe controle uitvoeren en verslag uitbrengen.

Aanbevelen

De Federale ombudsman kan aanbevelingen doen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, de betrokken administratie en eventueel de minister op basis van de vaststellingen die hij gedaan heeft bij de behandeling van concrete klachten of zijn onderzoek.

Via het jaarverslagExterne link brengt de Federale ombudsman bij het parlement zowel verslag uit over onregelmatigheden en gebreken, als over de vooruitgang die hij in de administratie heeft vastgesteld.

Justitie

Niet gevonden wat u zocht?