U bent hier

Categorieën van rijbewijs

Als u zich met een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg begeeft, moet u voor dat voertuig een geldig rijbewijs hebben. Om een rijbewijs te verkrijgen, moet u:

  • slagen voor een theoretisch examen 
  • slagen voor een praktijkexamen 
  • verklaren dat u medisch geschikt bent om veilig een voertuig te besturen of in het bezit zijn van een attest van een geneesheer

Niet voor alle gemotoriseerde voertuigen heeft u een rijbewijs nodig. Er zijn enkele uitzonderingen. Zo bestaan er ook voertuigen waarvoor geen rijbewijs vereist is. Voor personen met een handicap is de procedure om een rijbewijs te verkrijgen ook verschillend.

Raadpleeg artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

De FOD Mobiliteit en Vervoer stelt eveneens een zeer volledig overzicht voor van de verschillende elementen met betrekking tot het rijbewijs.