David Clarinval

Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

info@clarinval.fed.be
  • Beleidscel en Secretariaat van de Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
  • Financietoren - Kruidtuinlaan 50/156
  • 1000 Brussel
Telefoon
  • 02 220 20 11
Fax
  • 02/220.20.60