Over deze site

Toegang tot de officiële websites

Meer dan 1200 officiële Belgische instanties hebben een internetsite! Tal van instellingen zijn op het internet aanwezig, op alle mogelijke machtsniveaus. Hun sites bieden een waaier van praktische informatie, transactiediensten, publicaties die u kunt downloaden, contactpunten, video's …

Het is dus niet altijd eenvoudig om meteen te vinden wat u zoekt – zelfs met de krachtigste zoekmachine. Evenmin is het eenvoudig om te achterhalen wie in België bevoegd is voor welke materie.

De portaalsite Belgium.be is een hulpmiddel voor alle gebruikers die op zoek zijn naar informatie. Hij biedt onder andere:

  • themapagina's die in heldere taal zijn opgesteld
  • catalogussen met websites, onlinediensten …
  • een zoekmachine waarmee u officiële websites kunt doorzoeken

Bovendien biedt Belgium.be ook heel wat actuele informatie. Regelmatig brengt de site nieuws over de openbare diensten (beslissingen, nieuwe reglementeringen, evenementen, publicaties …).

België is er voor iedereen

Het deel 'Over België' van de portaalsite is de ideale startplaats voor wie meer wil weten over ons land. 

De portaalsite Belgium.be is een initiatief van de federale overheidsdiensten. De site werd ontwikkeld en wordt onderhouden door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), in nauwe samenwerking met de verschillende federale overheidsdiensten en de openbare diensten van de gewesten en de gemeenschappen.

De portaalsite Belgium.be biedt een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke toegang tot de informatie en diensten van de FOD's.