Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.belgium.be.

Conformiteitsniveau

Deze website is gedeeltelijk conform omwille van de punten van niet-overeenstemming en de fouten die hieronder worden vermeld.

Voorbereiding van uw verklaring

Op 24.11.2020 werd een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een grondige analyse.

U kan het verslag hier raadplegen: https://www.belgium.be/nl/.

Niet-toegankelijke inhoud

1. De opties van het responsive menu staan vóór de knop om ze te openen.
2. Het AVG-bericht staat aan het einde van de body. Het moet worden verplaatst naar het begin.
3. Er is niet voldoende contrast tussen de titel "Belgium.be" en de federale header.
4. Sommige titels (news) zijn "h3" en dat zou niet mogen.
5. Sommige informatieve afbeeldingen hebben geen volledig tekstalternatief.
6. Het "alt"-attribuut van het logo is niet correct ingevuld.
7. De afbeeldingen van de sociale-medialinks hebben geen correcte tekstalternatieven.
8. Sommige afbeeldingen met een link bevatten niet de juiste linkbestemming in het "alt"-attribuut.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze site, kunt u contact opnemen met:
Dienst Online
AD Externe Communicatie
Kanselarij van de Eerste Minister
E-mail: webmaster@premier.fed.be

Indien u geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman.

Verbeteringsplan

Er worden aanpassingen aangebracht om de acht problemen die zijn vastgesteld, te verhelpen.
Om de twee jaar is een herziening gepland.

Deze verklaring werd opgesteld op 04.12.2020.
De verklaring werd het laatst onderzocht op 04.12.2020.