Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.belgium.be.

Conformiteitsniveau

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA omwille van de punten van niet-overeenstemming en de fouten die hieronder worden vermeld.

Voorbereiding van uw verklaring

Op 27.05.2024 werd een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

  • Leeg title-attribuut voor een Iframe-element
  • Verkeerde rol voor 4 “afbeelding”-elementen op de homepagina
  • Ontbrekende titel voor een document in de ‘header’ sectie
  • Taalattribuut (lang of xml:lang) ontbreekt voor een html-element
  • Ontbrekende verzendknop voor een formulier
  • Anker element met een geldig href attribuut, maar zonder linkinhoud.

Deze problemen worden zo snel mogelijk opgelost.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze site, kunt u contact opnemen met:
Dienst Online
AD Externe Communicatie
Kanselarij van de Eerste Minister
E-mail: webmaster@premier.fed.be

Indien u geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman.

 

Deze verklaring werd opgesteld op 28.05.2024.
Ze werd herzien op 28.05.2024.