Vragen?

Onze contactpagina bevat een aantal veelgestelde vragen en de contactgegevens van de federale overheidsdiensten.

Veelgestelde vragen

Contactpunten en callcenters van de federale overheidsdiensten

FAQ

 • Waar kan ik een token aanvragen?

U kunt een antwoord op al uw vragen over het gebruik van token terugvinden op Mijn eGov-profiel, het portaal voor het beheer van uw online profiel bij de federale administratie.

 • Ik heb een probleem met de installatie van mijn eID. Wat moet ik doen?

U vindt een antwoord op al uw vragen over de elektronische identiteitskaart terug op de pagina over dit onderwerp op de portaalsite.

 • Ik heb mijn Belgische identiteitskaart (eID) verloren. Wat moet ik doen?

U vindt het antwoord op deze vraag terug op de pagina over dit onderwerp op de portaalsite.

 • Hoe kan ik het bedrag van mijn toekomstig pensioen berekenen?

De pensioenberekening hangt af van het pensioenstelsel. De verschillende mogelijkheden van pensioenberekening zijn beschikbaar op de site van de Federale Pensiendienst.

 • Hoe kan ik informatie verkrijgen over mijn jaarlijkse vakantie? (aantal vakantiedagen, vakantiegeld, datum van uitbetaling…).

Alle informatie over jaarlijkse vakantie bevindt zich in de rubriek ‘Werk’ op de portaalsite.

 • Hoe kan ik mijn belastingaangifte invullen op mijn computer? Wat is Tax-on-web? Ik heb een technisch probleem, hoe kan ik dit oplossen?

U kunt uw belastingaangifte invullen op de website www.taxonweb.be. Raadpleeg het thema ‘Belastingen’ op de portaalwebsite voor alle informatie over Tax-on-web.

 • Wie kan mij helpen om mijn belastingaangifte in te vullen en te antwoorden op mijn fiscale vragen?

Voor alle vragen over hulp bij de belastingaangifte, kunt u het thema ‘Belastingen’ op de portaalsite raadplegen.

 • Wanneer zou ik een terugbetaling krijgen van de belastingen?

Bezoek de pagina ‘belastingen’ op de portaalsite voor alle informatie over de (terug)betaling van belastingen.

 • Waar kan ik een kopie krijgen van een oud aanslagbiljet?

De werkwijze voor het verkrijgen van een kopie van uw aanslagbiljet kunt u terugvinden op de website van de FOD Financiën.

 • Hoe kan ik als buitenlander mijn voertuig inschrijven in België?

Alle informatie over de inschrijving van een voertuig bevindt zich in de rubriek ‘Inschrijving’ bij het thema ‘Mobiliteit’.

 • Is mijn buitenlands rijbewijs geldig in België?

De geldigheid van een buitenlands rijbewijs in België verschilt tussen EU-burgers en niet EU-burgers. Alle informatie kunt u terugvinden op de website van de FOD Mobiliteit.

 • Ik zou graag meer informatie hebben over de Belgische regering. Waar kan ik deze informatie vinden?

Alle informatie over de Belgische regering is beschikbaar op de pagina’s over de federale regering op de portaalsite.

 • Waar kan ik een wet of een decreet raadplegen ?

Wetten, decreten, ordonnanties… zijn raadpleegbaar op de website van het Belgisch Staatsblad.

 • Waar kan ik de Grondwet raadplegen ?

De Grondwet is raadpleegbaar op de website van de Senaat.

 • Waar kan ik informatie vinden over premies voor energiebesparende investeringen?

Alle informatie is beschikbaar op onze pagina’s ‘Premies’ en ‘Belastingvermindering’.

 • Ik wil een onderneming oprichting, een vzw, een feitelijke vereniging… Wat moet ik doen?

U kunt hierover informatie terugvinden in de rubriek ‘Ondernemingen’ op de portaalsite. Wanneer u niet de informatie vindt die u zoekt, kunt u altijd de FOD Economie contacteren.

 • Wat zijn de voorwaarden om in België te mogen komen werken?

Alle informatie over de voorwaarden om in België te mogen komen werken bevindt zich in de rubriek ‘Werk’ op de portaalsite.
 

Contactpunten en callcenters van de federale overheidsdiensten

De volledige adresgegevens van deze instanties vindt u in de rubriek 'Adressen en websites' op het portaal.


 
 

Callcenters

Telefoon

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking   

Contactformulier

 

02 501 81 11

FAVV (Federaal  Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen)

Meldpunt

0800 13 550  
Kruispuntbank van Ondernemingen
Contactformulier

0800 120 33  

 
Crisiscentrum
Contactformulier    
Ministerie van Defensie

Klachtenformulier

0800 333 48  
DIV
Link naar de pagina over DIV
op de portaalsite
02 277 30 50  
DOC STOP
 

00800 2123 2123

 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contactformulier 0800 120 33   
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Contactformulier   02 233 41 11 
FOD Financiën
Contactformulier 02 572 57 57  
FOD Binnenlandse Zaken
Contactformulier   02 488 10 00
FOD Justitie
Contactformulier   02 542 65 11 
FOD Mobiliteit

Contactformulier

02 277 30 50

02 277 31 11

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu
Contactformulier   02 524 97 97
FOD Sociale Zekerheid

Contactformulier

02 545 50 70

02 528 60 11

FOD Sociale Zekerheid DG Personen met een Handicap
Contactformulier 0800 987 99  
Noodnummers
 

Lijst naar spoedgevallen op de
portaalsite

 


 

 

U vindt geen antwoord op uw vraag? Stel uw vraag via ons contactformulier.