Werken bij de overheid

Als u zich ten dienste wilt stellen van de samenleving, dan is een openbare functie misschien iets voor u. De overheid is een aantrekkelijke werkgever omdat zij:

  • toegankelijk is voor mensen met allerlei opleidingen en studieniveaus
  • erg uiteenlopende functies biedt, in allerlei verschillende gebieden
  • echte kansen biedt om een loopbaan uit te bouwen

Twee soorten functies

Bij de overheid zijn er twee soorten functies:

  • Ambtenaren in een statutaire functie worden vast benoemd. De arbeidsvoorwaarden voor statutaire functies worden bepaald door een geheel van teksten.
  • Ambtenaren in een contractuele functie worden, net als in de privésector, aangeworven met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. Een contractuele ambtenaar verdient even veel als een statutaire collega, maar heeft minder carrièremogelijkheden.

Naargelang het bestuursniveau of het type job dat aangeboden wordt bestaan er verschillende informatiebronnen waar jobaanbiedingen kunnen worden geraadpleegd.

Een job bij de federale overheid?

Werkenvoor.be is het belangrijkste selectiebureau van de overheid. Deze dienst werft medewerkers voor een brede waaier van overheidsdiensten: de federale overheid, de administratie van de gemeenschappen en gewesten, instellingen van openbaar nut, semi-overheidsinstanties, lokale besturen …

Bekijk het jobaanbod van Werkenvoor.be

E-gov Select helpt de federale overheidsdiensten ook in hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Bekijk de ICT-jobs die via e-gov Select worden aangeboden

Sommige federale departementen of diensten bieden soms andere vacante betrekkingen aan:

Meer informatie op de website van FOD Beleid en Ondersteuning

Andere sites met jobaanbiedingen bij de overheid

Vacatures bij departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid en instellingen verschijnen op de website 'werkenvoorvlaanderen.be'.

Raadpleeg de vacatures bij de federatie Wallonie-Bruxelles.

Raadpleeg het jobaanbod op de portaalsite van het Waals Gewest.

De werkaanbiedingen bij de Brusselse overheid verschijnen op de site van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle informatie over de vacatures bij de Duitstalige agentschappen en instellingen van het land vindt u op de portaalsite van de Duitstalige Gemeenschap.

Werkaanbiedingen bij de NMBS-groep

Op de sites van de provincies

Op de sites van de provincies

Links naar vacante betrekkingen op de sites van de provincies:

Bij de Europese instellingen

Alle informatie over de loopbaanvooruitzichten bij de instellingen van de Europese Unie vindt u op de site van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO).

Jobaanbiedingen van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling

Ten slotte kunt u ook het aanbod van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling raadplegen:

• de VDAB voor het Vlaams Gewest
• Actiris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Forem voor het Waals Gewest
• het Arbeitsamt voor de Duitstalige Gemeenschap

Deze instellingen helpen u een baan te vinden bij een overheidsdienst of in de privésector.