eBox

De eBox is het platform voor online dienstverlening van de sociale zekerheid. Dankzij deze digitale brievenbus kan elke burger gecentraliseerd en beveiligd officiële documenten van de sociale zekerheidsinstellingen ontvangen.

Burgers kunnen hun eBox activeren door hun mailadres bekend te maken. Vervolgens worden ze via dat mailadres op de hoogte gebracht van zodra er een officieel bericht van de RVA beschikbaar is in de eBox. Om de eBox te openen en de documenten in alle veiligheid te raadplegen, moet de werkzoekende zich aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart of zijn token.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) riep deze nieuwe dienst in het leven om de werkkaarten voor werkzoekenden af te leveren. De RVA hoopt de eBox in de toekomst ook voor andere toepassingen te gebruiken, meer bepaald voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Op termijn zal de eBox ook gebruikt worden door alle sociale zekerheidsinstellingen en door andere overheidsinstellingen.

Ga naar uw eBox via mysocialsecurity.be