Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Adres

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon: 
02 274 48 00
02 274 48 78 (Eerstelijnshulp voor vragen)
Fax: 
02 274 48 35