Contact center van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Voor vragen of bijkomende inlichtingen over bepaalde thema’s die door de FOD Economie worden behandeld.

Adres

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Gratis: 
0 800 120 33