Lijst met federale instellingen

Hier vindt u de lijst van de klachtendiensten van de federale en programmatorische overheidsdiensten, de openbare instellingen voor sociale zekerheid, de openbare instellingen van openbaar nut en de wetenschappelijke en culturele instellingen.

 


Sociale zekerheid

Werk

Economie

Belastingen en financiën

Binnenlandse zaken

Gezondheid

Armoedebestrijding en sociale economie

Leefmilieu

Asiel en migratie

Mobiliteit

Justitie

Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Defensie

Wetenschappelijke en culturele instellingen

Ambtenarenzaken en organisatie van de federale overheid