Klachten en informatie betreffende het rookverbod op openbare plaatsen