Paul Van Tigchelt

Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee

contact@teamjustitie.be
  • Beleidscel en secretariaat van de Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee
  • FINTO- Kruidtuinlaan 50/65 - 6de verdieping
  • 1000 Brussel
Telefoon
+32 2 895 09 34