Mobiliteitsprojecten

Federale overheid

De federale overheid brengt het eerste federale actieplan ter promotie van de fiets ‘Be cyclist’ tot uitvoering van 2021 tot 2024. Het plan bestaat uit maatregelen die tot de bevoegdheden van verschillende federale diensten behoren. 

Vlaanderen

In Vlaanderen moet de mobiliteitsswitch ervoor zorgen dat vraag en aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar afgestemd worden. Centraal daarin staat de combimobiliteit die het makkelijker maakt om verschillende vervoermiddelen te combineren. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Good Move is het gewestelijk mobiliteitsplan 2020-2030 van Brussel Mobiliteit. Dit plan kiest voor een aangename en veilige stad, bestaande uit rustige wijken verbonden door intermodale structurele assen en gericht op doeltreffend openbaar vervoer en vlotter verkeer.   

Wallonië

Het Infrastructuurplan van het Waals gewest (2020-2026) bepaalt welke projecten zullen uitgevoerd worden op de verschillende Waalse infrastructurele netwerken. Het plan omvat zowel het wegennetwerk als het netwerk van de trage wegen (RAVeL), het openbaar vervoer en de waterwegen.