Ondernemingen: Ready4Credit om zich voor te bereiden op een kredietaanvraag

Ready4Credit is een online tool die de bedrijfsleider ondersteunt bij de voorbereiding van zijn kredietdossier. De tool, die werd ontwikkeld door de FOD Economie, biedt een kader waarin de sterke en zwakke punten van het kredietdossier worden geschetst en geeft aan op welke gebieden verbetering mogelijk is. De tool laat de ondernemer toe de aanpak van zijn of haar aanvraag te structureren en zich beter voor te bereiden op de formele kredietaanvraag bij een financiële instelling.

Ready4Credit bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief gedeelte. Het kwalitatief luik bestaat uit een vragenlijst over de verschillende aspecten van de onderneming en de situatie van de ondernemer. Het bepaalt de niet-financiële kenmerken van de onderneming. Het kwantitatief luik (facultatief) bestaat uit een lijst van in te voeren balansposten op basis van cijfers die in de balans van de onderneming zijn opgenomen. Het geeft een schets van de financiële toestand van de onderneming.

Ontdek Ready4Credit op de website van de FOD Economie.