Belastingaangifte 2019

Dien uw aangifte personenbelasting in op Tax-on-web via MyMinfin, uw online belastingportaal.

U hebt uiterlijk tot 11 juli 2019 voor het indienen van uw aangifte langs elektronische weg.

Voor de papieren aangifte hebt u uiterlijk tot 28 juni 2019. De papieren aangifte wordt verstuurd tussen 7 en 24 mei 2019.

Nieuw

  • de belastingplichtige kan op elk moment in MyMinfin de status van zijn aangifte raadplegen en onmiddellijk zien wat hij moet/kan doen
  • in 2019 zullen ongeveer 42% van de belastingplichtigen een elektronisch voorstel van  vereenvoudigde aangifte (VVA) krijgen; papieren verzending gebeurt enkel als het VVA niet geraadpleegd is in Tax-on-web
  • het antwoordformulier is meer gestructureerd
  • geen verzending van papieren aangifte meer als Tax-on-web het jaar ervoor gebruikt werd
  • het is niet meer mogelijk om het aanslagbiljet te ontvangen via Zoomit (maar wel via de eBox en MyMinfin)

Hulp bij het invullen

Zoals de voorbije jaren helpt de FOD Financiën de burgers bij het invullen van de belastingaangifte en dit via de volgende kanalen:

  • in de kantoren van de FOD Financiën
  • via gemeentelijke zitdagen
  • in verschillende winkelcentra
  • per telefoon (contact center 0257 257 57)

Doven en slechthorenden kunnen beroep doen op gratis ondersteuning van een tolk of mobiele ringleiding. Deze dienst is permanent beschikbaar in 28 kantoren in Vlaanderen, 1 in Brussel, en 18 in Wallonië, tijdens de normale openingsuren van 9.00 tot 12.00 u.

Meer informatie over de belastingaangifte 2019 op de website van de FOD Financiën.