Beslissingen van de ministerraad van 14 november 2019

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

U kunt de beslissingen raadplegen op www.presscenter.org.