Beslissingen van de ministerraad van 25 oktober 2019

De ministerraad kwam bijeen in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

U kunt de beslissingen raadplegen op www.presscenter.org.