Beslissingen van de ministerraad van 29 november 2019

De ministerraad kwam bijeen in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

U kunt de beslissingen raadplegen op www.presscenter.org.