Indieningstermijn voor belastingaangifte via Tax-on-web uitgesteld tot 15 juli

Sommige burgers ondervinden momenteel moeilijkheden bij het indienen van hun aangifte via Tax-on-web. Om hen de kans te geven om hun belastingaangifte tijdig in te dienen, verlengen we de termijn tot en met 15 juli 2019