Sophie Wilmès benoemd tot eerste minister

Op zondag 27 oktober 2019 werd Sophie Wilmès door de Koning benoemd tot eerste minister, ter vervanging van Charles Michel.

David Clarinval legde vervolgens de eed af als minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.