Beslissingen van de ministerraad van 23 oktober 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

U kunt de beslissingen raadplegen op  news.belgium.be