Beslissingen van de ministerraad van 24 juli 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.