De geleidelijke terugkeer naar school kan worden voortgezet

Tijdens de vergadering van het Overlegcomité van 27 mei is - op voorstel van de Onderwijsministers en na advies van de GEES - overeenstemming bereikt over de volgende stappen inzake de geleidelijke terugkeer van leerlingen naar school. Ter herinnering: in het kader van de tweede fase van het afbouwplan is er beslist dat de lessen in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs geleidelijk zouden herstarten. Dat kinderen zich kunnen ontwikkelen is een prioriteit voor de overheid. Het is een feit dat niet naar school kunnen gaan op sommige kinderen een belangrijke impact heeft op mentaal en sociaal vlak, en op vlak van kennis.

Ter herinnering: op dit moment kunnen per onderwijsniveau maar drie leerjaren naar de klas, en alleen in het lager en middelbaar onderwijs. Kleuters kunnen nog niet terug naar school. Het hoger onderwijs heeft al eigen regelingen getroffen voor het einde van het academiejaar 2019-2020. De verdere afbouw van de inperkingsmaatregelen in het onderwijs was vooral afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie in ons land. 

In hun advies benadrukken de experts van de GEES verschillende elementen die toelaten dat de afbouw wordt voortgezet. Allereerst blijven de relevante indicatoren inzake de verspreiding van Covid-19 in ons land bemoedigend, rekening houdend met de incubatietijd van het virus. Ten tweede zijn de inzichten in internationale wetenschappelijke kringen geëvolueerd. De experts van de GEES geven aan dat studies en ervaringen uit verschillende landen ons leren dat kinderen minder getroffen lijken te zijn door het virus en ze lijken bovendien ook minder besmettelijk. Daardoor zal de progressieve herneming van de lessen ook niet leiden tot een significante heropflakkering van het virus, op voorwaarde dat de scholen de protocollen nauwgezet blijven volgen.

Na overleg met de sector en in overeenstemming met het advies van de experts van de GEES, heeft het Overlegcomité de volgende beslissingen genomen:

 • Alle leerjaren van het kleuteronderwijs kunnen heropenen vanaf 2 juni.
  • Om pedagogische en sociale redenen is het niet aangewezen leerkrachten te verplichten een masker te dragen bij het onderwijs aan deze zeer jonge kinderen. Voor contacten tussen volwassenen, blijft het wel sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen.
  • Het respecteren van de veiligheidsafstand is hier niet vereist.
 • Alle leerjaren van het lager onderwijs kunnen heropenen vanaf 8 juni. Met de mogelijkheid om een pilootproject op te starten vanaf 5 juni.
  • Leerlingen van de lagere school hoeven geen mondmasker te dragen. Voor het onderwijzend personeel wordt het dragen van een masker wél sterk aangeraden als de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
  • Voor basisschoolleerlingen kunnen de regels ivm de veiligheidsafstand versoepeld worden. Ze blijven wél van toepassing onder leerlingen en leerkrachten, leerkrachten onderling en leerkrachten en ouders.
  • Tijdens speeltijden moeten kinderen zoveel mogelijk binnen hun eigen klasgroep spelen, volgens het principe van ‘contactbubbels’
 • Wat het middelbaar onderwijs betreft : Wanneer de gemeenschappen zouden beslissen om scholen in het secundair onderwijs de mogelijkheid te bieden enkele leerjaren te heropenen, bovenop de reeds geopende drie leerjaren, dan kan dat louter gaan om maximaal enkele dagen.
  • Leerlingen en personeel wordt sterk aangeraden een masker te dragen.
 • Hygiëneregels (vaak handen wassen enz.) blijven voor iedereen essentieel.
 • De klassen, de gangen en de leraarskamers moeten moeten te allen tijde goed geventileerd zijn.
 • Lessen en andere activiteiten in de openlucht hebben de voorkeur.
 • Scholen moeten over een noodplan beschikken voor mocht er een besmettingshaard ontstaan.