Kaap van een miljoen kmo's in België gerond

In 2019 waren er meer dan 1 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen actief in België, een groei met meer dan 3 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de gegevens die de FOD Economie in zijn nieuwe rubriek "Kmo’s en zelfstandigen in cijfers" publiceert.

De FOD Economie publiceert cijfers over de kmo's en zelfstandigen in België. Voordien waren die cijfers opgenomen in de Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers, maar nu zijn ze uitsluitend in digitale vorm te vinden op de website van de FOD Economie. Ze zijn opgedeeld onder vijf hoofdthema’s: demografie van kmo's, faillissementen, tewerkstelling, digitalisering en zelfstandigen.

De nieuwe boordtabel wordt nu elk kwartaal geüpdatet van zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn (vroeger was dit jaarlijks). De tabel bevat ook meer gegevens, is interactiever en gebruiksvriendelijker.

Meer info op de website van FOD Economie