Raadpleging van het publiek over het ontwerpplan van Nationale Instelling voor Radioactief Afval

Context van de raadpleging

Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma’s in verband met het milieu, zal het publiek vanaf 15 april 2020 tot en met 13 juni 2020 worden geraadpleegd over het ontwerpplan van NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) voor het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval en over het bijbehorende milieueffectenrapport.

Het ontwerpplan van NIRAS wordt opgesteld in de vorm van een voorstel tot Nationale Beleidsmaatregelen. De raadpleging van het publiek heeft betrekking op het ontwerpplan en het bijbehorende milieueffectenrapport met zijn niet-technische samenvatting.

Raadpleging van het publiek

Gedurende de raadpleging zullen het ontwerpplan, het milieueffectenrapport en zijn niet-technische samenvatting in het Duits, Frans en Nederlands beschikbaar zijn op de website van NIRAS www.niras.be/sea2020 of www.ondraf.be/sea2020.

De opmerkingen en meningen worden binnen de onderzoekstermijn aan NIRAS gericht:

De opmerkingen en meningen verwijzen bij voorkeur naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerpplan of van het milieueffectenrapport waarop ze betrekking hebben.

Beslissing en opvolging

Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 zal NIRAS bij de opstelling van het plan en voor het wordt aangenomen rekening houden met de resultaten van de geformuleerde opmerkingen en adviezen, het milieueffectenrapport en de grensoverschrijdende raadplegingen. NIRAS zal het plan als voorstel tot Nationale Beleidsmaatregelen voorleggen aan de federale regering.