Uw mening over het geplande windmolenpark ter hoogte van Duinkerke

Van 14 september tot 13 december 2020 organiseert de Franse overheid een publieke consultatie over het geplande windmolenpark ter hoogte van Duinkerke. Aangezien de bouw een impact kan hebben op de Belgische (kust)gemeenten en economie, heeft de Belgische staat beslist om de informatie te helpen verspreiden naar haar burgers.

Deze openbare raadpleging wordt georganiseerd in het kader van de Aarhus-conventie die u het recht geeft om inspraak te hebben in milieubeslissingen.

Vanaf 14 september kunt u meer informatie terugvinden op www.consult-leefmilieu.be