In 2023 mogen studenten 600 uur werken in plaats van 475 uur!

Sinds 1 januari 2023 mogen studenten 600 uur per jaar werken aan beperkte sociale bijdragen.

Deze overgang van 475 naar 600 uur kan gevolgen hebben voor het statuut van een student die ten laste van zijn ouders valt, maar ook voor het recht op kinderbijslag. Het statuut hangt af van het maximumsalaris om nog ten laste van de ouders te blijven. Daarnaast is het recht op kinderbijslag afhankelijk van het aantal uren dat een student per jaar mag werken om dat recht te behouden. 

Meer informatie vind je op de website Student@work.