Beslissingen van de ministerraad van 8 september 2023

Een elektronische ministerraad vond plaats onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.