Bewustmakingscampagne rond de Zorgcentra na Seksueel Geweld

Er is een nationale bewustmakingscampagne gelanceerd rond de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG). Doel is om het bestaan van de centra onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen en slachtoffers van seksueel geweld aan te moedigen hulp te zoeken en dadelijk naar het dichtstbijzijnde ZSG te gaan.

In 2017 werden de eerste drie ZSG’s geopend. Sindsdien werden er nog zeven andere ingehuldigd, de laatste in Aarlen op 9 november jl.

Een ZSG is een unieke samenwerking tussen gezondheidswerkers, politie en justitie. In een ZSG kan een slachtoffer van seksueel geweld gratis medisch-juridische en psychologische hulp krijgen en op één plek dag en nacht een klacht indienen. Opgeleide professionals die ervaring hebben met dit soort gevallen vangen de slachtoffers op. Dankzij de multidisciplinaire en holistische aanpak van het ZSG kunnen slachtoffers de gevolgen inperken, de kans op psychologisch en algemeen herstel vergroten en sneller herstellen. Daarnaast krijgen de hulpverleners die het slachtoffer begeleiden ook uitleg en advies. 

Meer info over de Zorgcentra na Seksueel Geweld