De FOD Economie publiceert zijn jaarverslag 2022

Het jaarverslag, dat is opgebouwd uit vier strategische accenten, geeft een overzicht van de verwezenlijkingen van de FOD Economie van het voorbije jaar.

Raadpleeg hier het jaarverslag 2022.