Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDG's)?

Op 25 september 2015 hebben de Verenigde Naties hun Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen. Deze agenda bevat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waarrond de komende 15 jaar acties moeten worden ondernomen. De doelstellingen zijn universeel, betreffen zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen en hangen onderling samen. Als we tegen 2030 een leefbare en duurzame toekomst voor onze planeet en haar bewoners willen verzekeren, is verandering essentieel.

Een plaats om informatie te verzamelen

In het kader van de Sustainable Development Goals heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een website gecreëerd met alle informatie over de SDG's in België. Je vindt er informatie over het Belgische en internationale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Op deze website is ook communicatiemateriaal beschikbaar: een video van 4 minuten over de 17 doelstellingen, een informatiebrochure, de officiële VN-logo's etc.

Een gids met SDG-initiatieven in België

De website verstrekt niet alleen informatie, maar spoort de burgers ook aan actie te ondernemen. Ondernemingen, vakbonden, ziekenfondsen, ngo's, scholen, jeugdbewegingen, burgers etc. die evenementen organiseren of zich inzetten voor de SDG's, zullen op de website in de kijker worden gezet. Alle initiatieven in verband met de SDG’s worden er in de verf gezet. Bovendien krijgen initiatieven die meerdere SDG's uit verschillende domeinen (mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap) combineren een Belgisch SDG-label, een kwaliteitslabel voor duurzame ontwikkeling.

Draag je steentje bij voor de SDG's door je evenement, project, verbintenis en dergelijke op de website te plaatsen.

Voor meer informatie kun je terecht op de website sdgs.be