Kerngegevens in de gezondheidszorg – algemene ziekenhuizen

De FOD Volksgezondheid publiceert belangrijke cijfers en trends in de gezondheidszorg. 

Ben je zorgverlener, beleidsmaker, onderzoeker of gewoonweg geïnteresseerd in de ontwikkelingen op dit gebied? Dan kan deze publicatie je informeren en inspireren. In dit rapport vind je een breed scala aan onderwerpen, van de organisatie en de financiering van algemene ziekenhuizen tot diagnostische en zorgactiviteiten. Naast deze cijfers worden er ook kort verschillende beleidsinitiatieven toegelicht, zoals de organisatie van ziekenhuisnetwerken en acties ter bevordering van de kwaliteit. 

Raadpleeg hier de kerngegevens in de gezondheidszorg – algemene ziekenhuizen.