Ontwerp van nationaal plan 'Één wereld, één Gezondheid – Exotische dieren – Plan voor een verantwoorde handel op ecologisch en gezondheidsvlak': uw mening telt!

Van 18 oktober 2023 tot en met 17 december 2023 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, samen met de gewesten, een openbare raadpleging over het ontwerp van nationaal plan 'Één wereld, één Gezondheid – Exotische dieren – Plan voor een verantwoorde handel op ecologisch en gezondheidsvlak'.

De legale, illegale of niet-gereglementeerde handel in exotische diersoorten kan risico's met zich meebrengen voor de biodiversiteit en de gezondheid van mens en dier. Daarom moet er een strategie komen die rekening houdt met alle gevolgen en uitdagingen die deze handel met zich meebrengt.

Om actie te ondernemen tegen illegale handel en verantwoorde handel te bevorderen, hebben de bevoegde overheden beslist om samen maatregelen te ontwikkelen op basis van de 'Één wereld, één Gezondheid'-benadering, die de uitdagingen voor de gezondheid van mens, dier en milieu op een transversale manier aanpakt.

Het ontwerpplan bevat 45 acties rond vijf hoofdstukken: kennen, verzamelen en centraliseren van gegevens, controleren, uitvoeren en sensibiliseren.

Deze openbare raadpleging vloeit voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft om deel te nemen aan beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 18 oktober op www.consult-leefmilieu.be