Oproep tot kandidaten voor het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) (v)

Het Auditcomité van de Federale Overheid (hierna ACFO genoemd) doet een oproep tot kandidaatstelling voor één mandaat van lid van het ACFO, behorend tot de Nederlandse of de Franse taalgroep.
 
Aangezien de genderpariteit moet worden gerespecteerd, dient een vrouwelijk lid te worden benoemd.

Raadpleeg de oproep tot kandidaten