Beslissingen van de ministerraad van 1 maart 2024

De ministerraad vergaderde in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

U kunt de beslissingen raadplegen op news.belgium.be.