Biodiversityscape: een goed initiatief voor het milieu

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft zijn website Biodiversityscape gelanceerd.

Het project wil terug meer inheemse flora en fauna in de groene ruimtes van de federale overheid. In eerste instantie moeten er hagen en bomen worden geplant, waterpunten worden aangelegd en moeten de groene ruimtes beter worden beheerd.

De FOD Volksgezondheid werkt momenteel samen met vier andere federale partners: Defensie, de Regie der Gebouwen, de NMBS en Infrabel. Het doel is om iedereen achter deze aanpak te scharen en zo een brede beweging voor de biodiversiteit op gang te brengen.

Contact: biodiversiScape@health.fgov.be