Belmed: ombudsdienst voor consumentengeschillen

Een handelstransactie tussen consument en onderneming verloopt meestal zonder problemen. Als dat niet het geval is, dan kan de onlinedienst Belmed u helpen.
Belmed is een online platform dat ter beschikking wordt gesteld door de FOD Economie aan consumenten en ondernemingen. Via Belmed kunnen commerciële geschillen buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar. Belmed is dus uw partner in alternatieve geschillenoplossingen. Daarnaast vindt u op Belmed ook alle relevante informatie over de buitengerechtelijke beslechting van geschillen in België en kunt u via de zoekmotor snel een Belmed-partner vinden om uw geschil buitengerechtelijk op te lossen.