Berekening inkomensgarantie-uitkering

Met deze online toepassing kunt u het maandelijks bedrag van de inkomensgarantie-uitkering berekenen. De bedoeling van deze uitkering, die ten laste komt van de RVA, is om werklozen die een deeltijdse baan accepteren een volledig inkomen (loon + uitkering) te bezorgen. Dat inkomen moet ten minste even hoog zijn als een volledige werkloosheidsuitkering. 

De toepassing houdt rekening met de meeste omstandigheden maar is niet in staat om alle situaties te berekenen, onder andere de meest uitzonderlijke (bijvoorbeeld meerdere deeltijdse betrekkingen in dezelfde maand).