Biztax  is een toepassing waarmee de aangifte in de vennootschapsbelasting (en de bijlagen) via elektronische weg kan worden ingevuld en verzonden. 

Via de Biztax-toepassing, kunt u:

  • een aangifte tegelijk manueel indienen
  • maximum 25 aangiften  in één keer indienen via een bestand dat ontworpen werd door een externe softwarz

Elke persoon die gevolmachtigd is door een vennootschap kan de vennootschapsbelastingaangifte indienen via Biztax. Hiervoor is het niet nodig de volmachten vooraf te registreren. De gebruikelijke papieren volmacht volstaat.

Gezien het vertrouwelijke karakter van de verzonden gegevens, is de elektronische verbinding beveiligd. De gevolmachtigde persoon moet zich daarom identificeren met zijn elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat (Global Sign, Isabel of Certipost).