Aanvraag detachering werknemers

Via deze toepassing kunnen werkgevers op een eenvoudige manier bij de RSZ een toelating tot detachering van werknemers verkrijgen: de aanvrager ontvangt onmiddellijk een ontvangstbewijs voor zijn aanvraag en na een inhoudelijke controle van het dossier worden de benodigde detacheringsdocumenten bezorgd aan de Belgische werkgever.