Dieren onder de wielen

Als u een dood of gewond dier aantreft op het Vlaamse wegennet, kunt u dat voortaan melden op de website van 'Dieren onder de wielen'. Dit initiatief is een samenwerking tussen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid en de organisaties Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen. 

Jaarlijks vinden meer dan 4 miljoen wilde dieren de dood op onze wegen. Het verkeer vormt daarmee de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak voor dieren.

Hebt u zelf ergens een dode egel, een aangereden merel, een platte vos of een uiteengereten konijn gezien? Surf dan snel naar de website. De ingezamelde kennis over verkeersdode dieren kan ervoor zorgen dat er in de toekomst minder slachtoffers vallen.