DmfAPPL, de multifunctionele aangifte aan de RSZPPO

Via de multifunctionele aangifte stuurt de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens door die betrekking hebben op zijn werknemers. Deze gegevens zijn zodanig omschreven en gegroepeerd dat alle instellingen van sociale zekerheid met dezelfde informatie aan de slag kunnen gaan en ze niet langer telkens apart zullen opvragen. Ze wordt gebruikt door de instellingen van de sociale zekerheid die belast zijn met het toekennen van rechten binnen de sociale zekerheid (ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie) en met het uitbetalen van vergoedingen.

Werkgevers uit de lokale en provinciale overheidssector die aangesloten zijn bij de RSZPPO (Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) dienen de DMFAPPL in.