Aanvraag voor nieuwe PIN-code voor uw elektronische identiteitskaart

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes naar de burger. Indien men de PIN-code niet meer kent en niet meer in het bezit is van dit document kan men een nieuwe code aanvragen. De aanvraag kan nu ook gebeuren via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken.