Meldpunt fietspaden

Op deze site kunt u potentieel gevaarlijke verkeerssituaties op Vlaamse fietspaden signaleren. U kunt er verschillende problemen melden:

  • Gebreken aan de toestand van het fietspad (gaten, verzakkingen, scheuren …)
  • Hindernissen op het fietspad (glasresten, zwerfvuil …)
  • Problemen met de signalisatie (verkeersborden of –lichten, wegmarkeringen …)

Knelpunten op de weg kunnen gemeld worden via het Meldpunt wegen

Uw melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder (gemeente, provincie, gewest).