Police-on-web

Via Police-on-web kunt u online contact opnemen met de politie voor een aantal welbepaalde zaken:

  • U kunt uw alarmsysteem registreren.
  • U kunt de politie om woningtoezicht vragen wanneer u voor langere tijd afwezig zult zijn.
  • U kunt aangifte doen van onder andere bepaalde vormen van diefstal, beschadigingen of graffiti.

Let wel! Voor dringende zaken belt u best het nummer 101.

De hele website is beveiligd en vergroot de bereikbaarheid van de politiediensten. De lijst van de beschikbare aangiften staat online en krijgt regelmatig aanvullingen.

Police-on-web is een gezamenlijk initiatief van de geïntegreerde politie en Fedict, de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie.

 

Hoe werkt het?

  1. U kiest het soort aangifte die u wilt invullen.
  2. U identificeert zich met uw eID of uw token (in combinatie met uw gebruikersnaam en wachtwoord van de federale portaalsite) of via uw account op de federale portaalsite.
  3. U vult een van de voorziene formulieren in. U kunt dan een overzicht van de aangifte nakijken. Daarna moet u op 'bevestigen' klikken. Uw aangifte wordt dan meegedeeld aan de bevoegde politiezone.
  4. Er wordt een uniek referentienummer aan uw aangifte gekoppeld. Bewaar dit nummer goed.

Meer weten?

Gebruikershandleiding