Reisgeneeskunde

De website www.reisgeneeskunde.be van het Instituut voor Tropische Geneeskunde geeft een goede samenvatting van alle onmisbare medische voorzorgen die u moeten nemen als u een reis naar het buitenland plant: verplichte of aanbevolen vaccinaties, preventieve behandelingen, het samenstellen van een reisapotheek, … De website zet de belangrijkste gezondheidsrisico’s per type reis voor u op een rijtje. Bovendien kunt u op de site een gids downloaden ‘Gezond op reis‘ om uw persoonlijke gezondheidstoestand beter te leren inschatten en zo uw zwakke plekken te leren kennen. Die kunt u dan bespreken met uw arts voor uw vertrek.